Izdevējs vada vai tam pieder tīmekļa vietne, blogs, interneta forums vai lietotne ar pārdodamu vietu reklāmai. Šī vieta tiek pārdota reklāmdevējiem, kas ir ieinteresēti savu reklāmu publicēšanā. Tie savukārt vēlās saņemt pastāvīgus ziņojumus par datu plūsmu, kas ir saistīti ar viņu reklāmām. Mērķis ir parūpēties, lai lietotājs saņemtu visaizraujošākās un vismūsdienīgākās reklāmas, kuras sniegs vislabākos iespējamos rezultātus.

Izdevējs vada vai tam pieder tīmekļa vietne, blogs, interneta forums vai lietotne ar pārdodamu vietu reklāmai. Šī vieta tiek pārdota reklāmdevējiem, kas ir ieinteresēti savu reklāmu publicēšanā. Tie savukārt vēlās saņemt pastāvīgus ziņojumus par datu plūsmu, kas ir saistīti ar viņu reklāmām. Mērķis ir parūpēties, lai lietotājs saņemtu visaizraujošākās un vismūsdienīgākās reklāmas, kuras sniegs vislabākos iespējamos rezultātus.

Efektīvs reklāmas menedžments

TRADERSBROKERS rod fundamentālus risinājumus lēnas dinamikas un zemas veiktspējas reklāmu gadījumā. Mūsu tiešsaistes reklāmas menedžmenta sistēma ļauj ikvienam jebkurā pasaules malā reģistrēties un efektīvi pārvaldīt instrumentu komplektus. Lietotnes darbība un izmaiņu ieviešana netiek aizturēta, kā arī uz izmaiņu veikšanu neattiecas laika vai atrašanās vietas ierobežojumi. Mūs platforma ir vienkārša un efektīva. Par vēl vienu TRADERSBROKERS reklāmas servera priekšrocību liecina tas, ka nav nepieciešams mainīt jūsu tīmekļa vietnes kodu, kad tiek pievienoti jauni reklāmdevēji vai atspējota noteikta reklāma vai vesela reklāmas kampaņa. TRADERSBROKERS vienkārši vadāmie pārvaldības instrumenti ļauj iepriekšminētās darbības veikt efektīvi un bez aizkavēšanās. Un šī ir vienreizēja iespēja atbrīvot papildus resursus jūsu vietnes papildināšanai un attīstībai, kas savukārt rada ieinteresētu apmeklētāju skaita pieaugumu.

Reklāma pēc pieprasījuma Apkalpošana

TRADERSBROKERS darbojas pēc SaaS (“software-as-a-service” jeb “programmatūra kā serviss”) principa. Tas var tik izskaidrots ar faktu, ka nav nepieciešams īrēt serveri, instalēt programmas, veikt testēšanu, uztraukties drošības sistēmas problēmu dēļ, ieviest jauninājumu un izpildīt līdzīgas darbības. Viss ir vienkāršots līdz tādai pakāpei, ka sistēma ir pieejama no jebkuras pierastās interneta pārlūkprogrammas.