Reklāmas aģentūru galvenais mērķis ir reklāmu projektēšana, dizaina izstrāde, pārvaldība un iegāde klientu vārdā. TRADERSBROKERS apgādā aģentūras ar saskarni, kas ļauj apstrādāt klientu reklāmas, nodrošināt tādus pašus pakalpojums ar izdevēju saistītiem uzņēmumiem un pārraudzīt efektivitātes rādītājus. Ar izdevēju saistītie uzņēmumi var būt: vienotas tīmekļa vietnes, viedtālruņu lietotnes, kā arī reklāmu tīmekļi un reklāmu tiešsaistes tirgus.
Kā sākt?

Ja uzņēmuma profils ir reģistrēts, lai uzsāktu klienta reklāmu apkalpi un pārraudzību, ir jāveic trīs vieglas darbības:

  • Reklāmas izveides paņēmienu kopums

    Pielāgojiet reklāmas izveides paņēmienu kopumam attiecīgu vizualizāciju un mērķvietni. Jūsu rīcībā ir interesanta reklāmas formātu izvēles dažādība.

  • Izveidojiet reklāmas apgabalu

    Apgabals ir mainīgs dažādu reklāmu kopums. Ja šis kopums ir izkārtots noteiktā secībā, tad tiek piedāvāta iespēja reklāmas pārslēgt vai izmēģināt vairākas vienas un tās pašas reklāmas piemērošanas iesējas (sadalītā testēšana), kas neparedz izmaiņu veikšanu no jūs izdevējpartnera puses.

  • Novirziet reklāmas tagu

    Saņemiet attiecīga reklāmas apgabala apkalpošanas kodu un nododiet to saviem izdevējpartneriem. Tie šo speciāli radīto kodu ievietos savā reklāmas serverī vai tīmekļa vietnē, nodrošinot reklāmas izspīdināšanu. TRADERSBROKERS papildus apgādā individuālos reklāmdevējus ar reklāmas serveriem, kuru mērķis ir izsekot reklāmas vietas iegādi.